• Hotărâre 350/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 • Hotărâre 349/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

 • Hotărâre 346/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 • Decizie 787/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 787/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 236 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Hotărâre 29/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea unei economii neutre climatic: O strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic – COM (2020) 299 final, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic – COM (2020) 301 final și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Evaluarea la nivelul UE a planurilor naționale în domeniul energiei și al climei – Stimularea tranziției verzi și promovarea redresării economice prin intermediul planificării energetice și climatice integrate – COM (2020) 564 final