• Ordin 6469/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6469/2022 pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3 și de nivel 4 conform Cadrului național al calificărilor, pe domenii de pregătire de bază

 • Circulară 1/2023, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 1/2023 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

 • Ordin 4165/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 4165/2022 privind retragerea desemnării și notificării la Comisia Europeană a Societății Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A. ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții

 • Hotărâre 4/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre-Marea Neagră și Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”

 • Decizie 456/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 456/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • Decizie 454/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 454/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3) lit. f) și ale art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 88 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006