• Hotărâre 392/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă minerală terapeutică din perimetrele Băile Herculane-Șapte Izvoare Calde Dreapta, județul Caraș-Severin, Crasna, județul Sălaj, Sărata Monteoru, județul Buzău, și Poiana Câmpina, județul Prahova

 • Hotărâre 393/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Sălătrucu, județul Argeș

 • Hotărâre 394/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nămol terapeutic din perimetrul Techirghiol Est, județul Constanța

 • Hotărâre 395/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de minereu de fier din perimetrul Amelia, județul Caraș-Severin

 • Ordin 3489/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3489/2022 pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.549/2021 privind structura anului școlar 2021-2022

 • Ordin 176/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 943/176/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 943/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 943/176/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 177/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 942/177/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 942/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 942/177/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Hotărâre 391/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare intersecție cu sens giratoriu între DN 7 și DN 71 la Bâldana”

 • Decret 445/2022, Președintele României

  Decretul nr. 445/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Lege 74/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 444/2022, Președintele României

  Decretul nr. 444/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • Lege 73/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decret 443/2022, Președintele României

  Decretul nr. 443/2022 privind promulgarea Legii pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

 • Lege 72/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

 • Decret 442/2022, Președintele României

  Decretul nr. 442/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Lege 71/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2022 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri