• Decizie 252/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2021 privind numirea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 251/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2021 privind eliberarea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 250/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2021 privind eliberarea domnului Cătălin Constantin Voinea-Mic din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 249/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2021 privind constatarea încetării aplicabilității Deciziei prim-ministrului nr. 490/2019 pentru numirea domnului Niculae Havrileț în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Decizie 248/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2021 pentru constatarea încetării aplicabilității Deciziei prim-ministrului nr. 23/2020 privind numirea domnului Cornel Cătălin Bulf în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Decizie 247/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2021 privind constatarea încetării aplicabilității Deciziei prim-ministrului nr. 10/2020 pentru numirea domnului Iulian Cristian Simu în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 335/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2021 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 334/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2021 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafață de 15,5982 ha din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și al asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești

 • Hotărâre 333/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2021 pentru modificarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Decizie 802/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 802/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Decret 244/2021, Președintele României

  Decretul nr. 244/2021 privind conferirea Medaliei Aniversare Centenarul Marii Uniri

 • Decret 243/2021, Președintele României

  Decretul nr. 243/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

 • Lege 54/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

 • Decret 242/2021, Președintele României

  Decretul nr. 242/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar

 • Lege 53/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar

 • Decret 241/2021, Președintele României

  Decretul nr. 241/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 • Lege 52/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2