• Ordin 356/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 23/351/356/2021 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și al ministrului sănătății nr. 1.356/1.343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor

 • Ordin 351/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 23/351/356/2021 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și al ministrului sănătății nr. 1.356/1.343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor

 • Ordin 23/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 23/351/356/2021 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și al ministrului sănătății nr. 1.356/1.343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor

 • Hotărâre 379/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2021 privind numirea domnului Budai Richard-Tiberius în funcția de subprefect al municipiului București

 • Hotărâre 378/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2021 privind numirea domnului Buși Sebastian-Nicolae în funcția de subprefect al municipiului București

 • Hotărâre 377/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2021 privind numirea domnului Drăgănescu Ovidiu-Virgil în funcția de subprefect al județului Timiș

 • Hotărâre 376/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2021 privind numirea domnului Stauder Rudolf în funcția de subprefect al județului Maramureș

 • Hotărâre 375/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2021 privind numirea domnului Holban Viorel în funcția de subprefect al județului Buzău

 • Hotărâre 374/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2021 privind numirea domnului Szabó Zsolt în funcția de prefect al județului Harghita

 • Hotărâre 373/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2021 privind numirea domnului Ráduly István în funcția de prefect al județului Covasna

 • Hotărâre 372/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2021 privind numirea domnului Iordache Silviu în funcția de prefect al județului Buzău

 • Decizie 45/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 45/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 și ale art. 33 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și ale art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

 • Decizie 44/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 44/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 coroborat cu art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Decizie 885/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 885/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (4), alin. (5) lit. b), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizie 829/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 829/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață