• Hotărâre 442/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022

 • Listă din 15.03.2022, Biroul Român de Metrologie Legală – BRML

  Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2022, din 15.03.2022

 • Ordin 77/2022, Biroul Român de Metrologie Legală – BRML

  Ordinul nr. 77/2022 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2022

 • Rectificare din 05.04.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2022, din 05.04.2022

 • Ordin 50/2022, Agenția Națională Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 50/2022 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 126/2018 pentru aprobarea cerințelor și procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul pașaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internațional pentru testare și investigații

 • Decizie 248/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderașc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud

 • Hotărâre 448/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2022 privind înființarea Spitalului „George Emil Palade”, unitate sanitară cu paturi în subordinea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 • Hotărâre 438/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2022 privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Ialomița aval de acumularea Pucioasa – componenta I b.h. Ialomița Superioară”

 • Hotărâre 396/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Decizie 764/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 764/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 592 din Codul de procedură penală, raportat la art. 589 alin. (1) din același act normativ