• Circulară 7/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 7/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

 • Decizie 34/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 34/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a dispozițiilor art. 6 alin. (5^1 ) și ale art. 36 lit. h) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordin 3497/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice

 • Ordin 511/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 205/356/511/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electrocentrale Grup – S.A.

 • Ordin 356/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 205/356/511/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electrocentrale Grup – S.A.

 • Ordin 205/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 205/356/511/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electrocentrale Grup – S.A.

 • Ordin 509/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 206/352/509/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min – S.A.

 • Ordin 352/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 206/352/509/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min – S.A.

 • Ordin 206/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 206/352/509/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min – S.A.

 • Ordin 510/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 207/351/510/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv – S.A.

 • Ordin 351/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 207/351/510/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv – S.A.

 • Ordin 207/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 207/351/510/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv – S.A.