• Hotărâre 1048/2006(r1), Guvernul României

    Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

  • Hotărâre 455/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 455/2022 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, în condițiile legii, respectiv pentru îndreptarea unei erori de înregistrare și actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile care se transmit, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educației prin Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliție Județean Gorj