• Decizie 263/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2022 pentru numirea domnului Angel-Iulian Călin în funcția de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 264/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2022 pentru numirea domnului Dimitrie-Horațiu Clepan în funcția de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 265/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Costinel Nache a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Vamale Române

 • Decizie 266/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2022 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Octavian-Daniel Chelemen din calitatea de membru al Consiliului de administrație și din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 • Decizie 267/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2022 privind numirea domnului Florin-Irinel Cotoșman în calitatea de membru al Consiliului de administrație și în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 • Decizie 268/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2022 pentru numirea domnului Mihai Tomescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

 • Decret 478/2022, Președintele României

  Decretul nr. 478/2022 privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sanitar

 • Decret 479/2022, Președintele României

  Decretul nr. 479/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Normă din 18.03.2022, Biroul Român de Metrologie Legală – BRML

  Norma de metrologie legală NML 034-22 „Gazcromatografe”, din 18.03.2022

 • Ordin 81/2022, Biroul Român de Metrologie Legală – BRML

  Ordinul nr. 81/2022 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-22 „Gazcromatografe”

 • Ordin 2763/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2.63/2022 privind declasarea parțială a monumentelor istorice clasate cu denumirile Blocul închisoare, având cod LMI BZ-II-m-A-02462.01, și Pavilionul direcțiune, având cod LMI BZ-II-m-A-02462.03, situate la adresa poștală str. Ion Mihalache 53, municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, respectiv declasarea construcțiilor parazitare

 • Ordin 411/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

 • Ordin 1001/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.001/2022 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013