• Ordin 3446/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3446/2022 privind aprobarea programei școlare pentru disciplina opțională Educație ecologică și pentru protecția mediului, clasele a V-a-a VII-a (nivel gimnazial)

 • Ordin 149/2022, Ministerul Sportului

  Ordinul nr. 149/2022 privind recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „roundnet”

 • Ordin 331/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 331/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordin 337/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 337/2022 pentru modificarea și completarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României RACR-ZSAC, ediția 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015

 • Ordin 338/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 338/2022 pentru modificarea și completarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României – RACR-AVZ, ediția 2/2020, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 893/2020

 • Ordin 39/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 39/2022 pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 149/2014 privind procedura de înființare a circumscripțiilor sanitar-veterinare de asistență în scopul efectuării activităților sanitar-veterinare publice de interes național