• Hotărâre 1/2021, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR

  Hotărârea nr. 1/2021 pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

 • Ordin 3563/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3563/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016

 • Ordin 430/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 430/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală

 • Ordin 348/2021, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 348/2021 privind completarea Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016

 • Ordin 76/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 76/2021 pentru aprobarea licențelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte – Runda 100/2020

 • Hotărâre 394/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2021 privind acordarea cetățeniei române domnului S. I.

 • Hotărâre 358/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2021 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 357/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Sală de Sport Polivalentă”

 • Hotărâre 356/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia”

 • Hotărâre 354/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 • Hotărâre 347/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 4, aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja din județul Argeș, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2020