• Decizie 8/2022, Colegiul Medicilor Stomatologi din România – CMSR

  Decizia nr. 8/2CN /2022 privind desfășurarea manifestărilor de educație medicală continuă

 • Hotărâre 445/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 446/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin

 • Hotărâre 447/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila

 • Hotărâre 449/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2022 privind înscrierea imobilului – clădire și teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, str. Militari nr. 3, județul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Alba

 • Hotărâre 450/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2022 privind înscrierea unei părți din imobilul, teren și construcție, situat în municipiul Oradea, str. Piața 1 Decembrie 1918 nr. 10, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității din Oradea

 • Hotărâre 459/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale imobilelor aflate în aflate domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 460/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2022 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor construcții din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

 • Hotărâre 462/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 • Hotărâre 461/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2022 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița

 • Ordin 3467/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3467/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.979/2021 privind menținerea acreditării Universității din Oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 57/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 57/2022 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare și a unor licențe de dare în administrare pentru exploatare