• Ordin 20367/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 20367/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe” prin Programul operațional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor” în cadrul acțiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”

 • Ordin 723/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

 • Hotărâre 456/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

 • Ordin 475/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 475/2022 privind acordarea titlului de parc industrial Societății VGP PARK ARAD – S.R.L.