• Act din 08.04.2022, Monitorul Oficial

  Act al artidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

 • Hotărâre 468/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control al calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare”

 • Hotărâre 469/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Săcueni km 0 + 000-km 7 + 623”, județul Bihor

 • Ordin 20302/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 20302/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)”

 • Hotărâre 494/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 470/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2022 pentru suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Amenajare bandă pistă și R.E.S.A.” la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 500/2020

 • Decizie 272/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2022 privind numirea domnului Dan-Dragoș Drăgan în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 271/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2022 privind numirea domnului Cătălin Mihai Micu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Educației

 • Decizie 270/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2022 privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului acordate domnului Gabriel Păun