• Normă din 26.03.2021, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări- CIFGA

  Norma „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață în contextul pandemiei COVID-19” (NI-ASR-07-X/0), din 26.03.2021

 • Hotărâre 143/2021, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări- CIFGA

  Hotărârea nr. 143/2021 privind aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață în contextul pandemiei COVID-19” (NI-ASR-07-X/0)

 • Ordin 73/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 73/2021 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

 • Hotărâre 390/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2021 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 112/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 112/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, și ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999

 • Decret 271/2021, Președintele României

  Decretul nr. 271/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București

 • Lege 63/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București

 • Decret 270/2021, Președintele României

  Decretul nr. 270/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor

 • Lege 62/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor

 • Decret 269/2021, Președintele României

  Decretul nr. 269/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 • Lege 61/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004