• Hotărâre 47/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind expedierile de deșeuri și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.257/2013 și (UE) 2020/1.056 – COM(2021) 709 final

 • Hotărâre 46/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 46/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică – COM(2021) 731 final

 • Hotărâre 45/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2008/118/CE și a Directivei (UE) 2020/262 (reformare) în ceea ce privește magazinele duty-free situate în terminalul francez al tunelului de sub Canalul Mânecii – COM(2021) 817 final

 • Hotărâre 44/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 44/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2.053 privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene – COM(2021) 570 final

 • Hotărâre 43/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii a anumitor produse de bază și produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor, precum și exportul acestora din Uniune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 – COM(2021) 706 final

 • Hotărâre 42/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește competențele de supraveghere, sancțiunile, sucursalele entităților din țări terțe și riscurile de mediu, sociale și de guvernanță, precum și de modificare a Directivei 2014/59/UE – COM(2021) 663 final

 • Hotărâre 41/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 41/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (reformare) – COM(2021) 734 final

 • Hotărâre 40/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a dispozițiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota și de a candida la alegerile locale de către cetățenii Uniunii care își au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin (reformare) – COM(2021) 733 final

 • Hotărâre 39/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova – COM(2022) 4 final

 • Hotărâre 38/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 în ceea ce privește o derogare de la anumite obligații referitoare la medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta – COM(2021) 998 final

 • Hotărâre 37/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2001/20/CE și 2001/83/CE în ceea ce privește derogările de la anumite obligații privind anumite medicamente de uz uman puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta – COM(2021) 997 final

 • Hotărâre 36/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport – COM(2021) 813 final

 • Hotărâre 35/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2020/1.429 în ceea ce privește durata perioadei de referință pentru aplicarea măsurilor temporare privind perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare – COM(2021) 832 final

 • Hotărâre 34/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 în ceea ce privește sporirea transparenței datelor de piață, eliminarea obstacolelor din calea instituirii unui sistem centralizat de raportare, optimizarea obligațiilor de tranzacționare și interzicerea primirii de plăți pentru transmiterea ordinelor clienților – COM(2021) 727 final

 • Hotărâre 33/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a dispozițiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European de către cetățenii Uniunii care își au reședința într-un stat membru și care nu sunt resortisanți ai acestuia (reformare) – COM(2021) 732 final

 • Hotărâre 32/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și de înlocuire a Directivei 2008/99/CE – COM(2021) 851 final