• Decizie 102/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 102/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) și ale art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

 • Hotărâre 392/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2021 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 și 2023, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 • Hotărâre 404/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2021 pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița”, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia

 • Decizie 266/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2021 privind numirea domnului Mario De Mezzo în funcția de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizie 267/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2021 pentru numirea domnului Costin-Traian Țîra-Rădulescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 268/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2021 privind constituirea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19

 • Ordin 482/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 482/2021 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 12 ani și 20 de ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției