• Raport 5878/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5.878/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, cu ocazia alegerii Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 5675/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5.675/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Alianța Renașterea Națională, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 4611/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 4.611/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Salvați România, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 4567/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 4.567/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Mișcarea Populară, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 3900/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3.900/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Popular Maghiar din Transilvania – Erdély Magyar Néppárt, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 3681/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3.681/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 3296/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3.296/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Alianței Maghiare din Transilvania – Erdélyi Magyar Szövetség, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Hotărâre 395/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2021 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 231/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 231/2021 pentru aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați pentru pilotajul navelor maritime și fluviomaritime

 • Ordin 53/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 53/2021 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizație de comercializare și a Procedurii simplificate de obținere a autorizației de import paralel pentru produse medicinale veterinare și a Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

 • Hotărâre 364/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei