• Hotărâre 457/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2022 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și actualizării legislației în domeniu

 • Hotărâre 483/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț

 • Ordin 257/2022, Agenția Națională a Funcționarilor Publici – ANFP

  Ordinul nr. 258/2022 pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activitățile de evaluare externă a managerilor publici, precum și pentru aprobarea planificării desfășurării activităților de evaluare externă a managerilor publici, componenta externă, pentru anul 2021

 • Ordin 52/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.52/2022 pentru modificarea și completarea Condițiilor și criteriilor de recrutare a candidaților la profesia militară, precum și pentru modificarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019