• Ordin 6926/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6926/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sălciua, județul Alba

 • Ordin 6925/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6925/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Rimetea, județul Alba

 • Ordin 2764/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2764/2021 privind declasarea parțială a monumentului Străulești Pod situat în cartierul Străulești, între malul nordic al lacului Grivița și șos. Gh. Ionescu-Șișești, la cca 150 m E de intersecția bd. Bucureștii Noi cu șos. București-Târgoviște și șos. Gh. Ionescu-Șișești; carou cadastral 3′ – 2′; PO și NM, sectorul 1, București, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-I-s-B-17861, B-I-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, respectiv declasarea strict a imobilului situat la adresa poștală șos. Gh. Ionescu-Șișești nr. 445-449

 • Hotărâre 405/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2021 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

 • Decret 272/2021, Președintele României

  Decretul nr. 272/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

 • Ordonanță de urgență 26/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor