• Decizie 600/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 600/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 525 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizie 857/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 857/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (3) și ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărâre 473/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Hotărâre 486/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2022 privind recunoașterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Siret Bârlad Est, județul Galați, ca fiind de utilitate publică

 • Ordin 937/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 937/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug

 • Ordin 275/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 275/2022 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.477(102) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 noiembrie 2020

 • Procedură din 06.04.2022, Ministerul Finanțelor

  Procedura privind accesul temporar al instituțiilor publice la funcționalitățile sistemului național de raportare – Forexebug, în cazul în care acestea au fost limitate, ca urmare a netransmiterii în termen a formularelor din sfera raportării situațiilor financiare, din 06.04.2022