• Ordin 468/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 468/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.957/2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-1^3 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Hotărâre 399/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2021 privind înscrierea unui imobil situat în comuna Cotmeana, județul Argeș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 391/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

 • Decizie 778/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 778/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 470 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă