• Hotărâre 393/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 393/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură DN 5-Șoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400”

  • Hotărâre 398/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 398/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția asigurare logistică integrată

  • Ordin 44/2021, Avocatul Poporului – AP

    Ordinul nr. 44/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului, aprobat prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 153/2019