• Hotărâre 426/2021, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 426/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1.348/2019

 • Ordin 6946/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6946/2021 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Glina, cu satele aparținătoare Glina, Cățelu și Manolache, județul Ilfov

 • Protocol din 09.04.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Protocolul specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), din 09.04.2021

 • Ordin 487/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 487/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)

 • Ordin 82/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 82/2021 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2020-31 decembrie 2020 determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Hotărâre 421/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

 • Hotărâre 407/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2021 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006