• Anexă din 31.03.2021, Guvernul României

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, din 31.03.2021

 • Ordin 81/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 81/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă măsurii 08 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Decizie 279/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Ionel Floricel a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 278/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Ionel Floricel a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Hotărâre 403/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022