• Ordin 75/2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 75/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie și a modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari

 • Ordin 3308/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 3308/2022 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veșeud

 • Ordin 4197/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1976/4197/2022 pentru modificarea anexelor nr. 4 și 5 la Normele metodologice privind organizarea, funcționarea, rolul, atribuțiile, acreditarea și reacreditarea centrelor naționale și locale de informare și promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.409/3.501/2020

 • Ordin 1976/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1976/4197/2022 pentru modificarea anexelor nr. 4 și 5 la Normele metodologice privind organizarea, funcționarea, rolul, atribuțiile, acreditarea și reacreditarea centrelor naționale și locale de informare și promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.409/3.501/2020

 • Hotărâre 9/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2023 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

 • Decizie 495/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 495/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii

 • Decizie 362/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 362/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d) și ale art. 155 alin. (1) din Codul penal, precum și ale art. 22 alin. (2) și alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Hotărâre 82/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizare și viitorul muncii

 • Decret 48/2023, Președintele României

  Decretul nr. 48/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Lege 31/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă