• Ordin 6971/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6971/2021 privind modificarea Ordinului șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.920/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov

 • Decizie 280/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Carmen Moraru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 868/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 868/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Hotărâre 45/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Decret 297/2021, Președintele României

  Decretul nr. 297/2021 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 296/2021, Președintele României

  Decretul nr. 296/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 295/2021, Președintele României

  Decretul nr. 295/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 294/2021, Președintele României

  Decretul nr. 294/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 293/2021, Președintele României

  Decretul nr. 293/2021 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Decret 292/2021, Președintele României

  Decretul nr. 292/2021 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Decret 291/2021, Președintele României

  Decretul nr. 291/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Lege 81/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decret 290/2021, Președintele României

  Decretul nr. 290/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare

 • Lege 80/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare