• Decizie 846/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 846/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Decret 527/2022, Președintele României

  Decretul nr. 527/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției privind Organizația Internațională de Asistență Maritimă pentru Navigație, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de România la Paris la 23 septembrie 2021

 • Decret 528/2022, Președintele României

  Decretul nr. 528/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 529/2022, Președintele României

  Decretul nr. 529/2022 privind conferirea Medaliei Aniversare „Centenarul Marii Uniri”

 • Hotărâre 509/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2022 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș-Turda”, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 și a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda” – Lot 1 secțiunea A, km 0 + 300 – km 14 + 000

 • Hotărâre 48/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2022 privind vacantarea unui mandat de senator

 • Hotărâre 49/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 49/2022 pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe anul 2021

 • Normă 13/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 13/2022 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor

 • Ordin 69/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 69/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

 • Rectificare din 20.04.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 346/2022