• Decret 520/2022, Președintele României

  Decretul nr. 520/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

 • Decret 522/2022, Președintele României

  Decretul nr. 522/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

 • Decret 523/2022, Președintele României

  Decretul nr. 523/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Decret 524/2022, Președintele României

  Decretul nr. 524/2022 pentru promulgarea Legii privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate

 • Decret 525/2022, Președintele României

  Decretul nr. 525/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății

 • Decret 526/2022, Președintele României

  Decretul nr. 526/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

 • Decret 535/2022, Președintele României

  Decretul nr. 535/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Hotărâre 54/2022, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 54/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 • Lege 104/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2022 pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

 • Lege 106/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

 • Lege 107/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Lege 108/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2022 privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate

 • Lege 109/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății

 • Lege 110/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

 • Ordin 1168/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic

 • Ordin 48/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 48/2022 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor și liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricație pentru produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 86/2020

 • Regulament din 15.04.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, din 15.04.2022