• Decizie 587/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 587/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie 840/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 840/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266^3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, introduse prin art. I pct. 102 din Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Hotărâre 530/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

 • Hotărâre 531/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2022 privind recunoașterea Fundației Hospice „Casa Speranței” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 532/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2022 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordin 226/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1213/226/2022 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

 • Ordin 1213/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1213/226/2022 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

 • Ordonanță de urgență 53/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative