• Decizie 879/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 879/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. a) teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizie 830/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 830/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Hotărâre 76/2021, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 76/2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 • Ordin 78/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.78/2021 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012

 • Hotărâre 430/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2021 privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”