• Hotărâre 553/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Hotărâre 552/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale de Radiocomunicații – S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Hotărâre 547/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2022 privind comasarea, modificarea denumirii, descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiești, precum și înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiești, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Ordin 1171/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1171/2022 privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale

 • Ordin 1170/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1170/2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 373/2015 privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale privind nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la dispozitivele medicale și activitățile conexe acestora

 • Decret 547/2022, Președintele României

  Decretul nr. 547/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (8)-(9^2 ) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

 • Lege 117/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2022 pentru modificarea art. 5 alin. (8)-(9^2 ) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

 • Decret 546/2022, Președintele României

  Decretul nr. 546/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

 • Lege 116/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2022 pentru completarea art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000