• Decizie 295/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 • Decizie 294/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Decizie 293/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Felix Manta a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

 • Decizie 292/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2022 privind acordarea autorizării societăților Ericsson Telecommunications România – S.R.L., Ericsson Antenna Technology România, Ericsson Estonia și Ericsson AB în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G

 • Procedură din 20.04.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit, din 20.04.2022

 • Ordin 53/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 421/53/2022 pentru aprobarea Procedurii de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

 • Ordin 421/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 421/53/2022 pentru aprobarea Procedurii de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

 • Ordin 64/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 64/2022 privind transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate stabilite prin Licența de concesiune nr. 11.474/2008 a activității de exploatare a granodioritului pentru construcție din perimetrul Pietroasa-Valea Lazului (Zona A) și Pietroasa-Valea Lazului (Zona B), județul Bihor, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 175/2021

 • Ordin 433/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 676/44/433/2022 pentru stabilirea condițiilor privind emisiile de CO 2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde

 • Ordin 44/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 676/44/433/2022 pentru stabilirea condițiilor privind emisiile de CO 2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde

 • Ordin 676/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 676/44/433/2022 pentru stabilirea condițiilor privind emisiile de CO 2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde

 • Regulament 7/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 7/2022 pentru completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

 • Ordin 234/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative