• Acord din 26.02.2021, Parlamentul României

  Acordul între România și Republica Chile în domeniul securității sociale, din 26.02.2021

 • Decret 58/2023, Președintele României

  Decretul nr. 58/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

 • Hotărâre 11/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin nr. 10, municipiul Pitești, județul Argeș”

 • Hotărâre 14/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2023 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”

 • Hotărâre 28/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2023 pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv de polițiștii și polițiștii de penitenciare

 • Lege 41/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2023 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

 • Normă metodologică din 10.01.2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Normele metodologice privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, din 10.01.2023

 • Ordin 14/2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 14/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, indicativ NP 133-2022, volumul II – Sisteme de canalizare”

 • Ordin 8/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 8/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională