• Decret 521/2022, Președintele României

  Decretul nr. 521/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 • Lege 105/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 • Hotărâre 551/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Mureș și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al orașului Luduș

 • Hotărâre 541/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unei construcții din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 • Hotărâre 540/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, instituție subordonată Ministerului Sănătății

 • Hotărâre 550/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2022 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Cluj, Prahova, Argeș, Timiș, Constanța, Tulcea, Bistrița-Năsăud și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 549/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2022 privind recunoașterea Fundației Bonus Pastor ca fiind de utilitate publică