• Hotărâre 1/2021, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 1/2021 privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanță, în data de 17 aprilie 2021

 • Ordin 3654/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică

 • Ordin 544/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 544/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.356/2020 privind acordarea a două titluri de parc industrial Societății TELE DISTRIBUTION – S.R.L. pentru locațiile din municipiul Turda, județul Cluj

 • Decizie 282/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2021 pentru eliberarea domnului Gelu Puiu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Decizie 166/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 166/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică

 • Decizie 8/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 8/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ale art. VII pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și ale art. 84 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene