• Decizie 12/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Romi Mihăescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Institutului Național de Statistică

 • Decizie 11/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2023 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Andreea Nica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

 • Hotărâre 13/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2023 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A. a terenului în suprafață de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Timișeni-Pinoasa, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”

 • Decizie 510/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 510/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (2) lit. b) și c) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2015, în ansamblul său

 • Decizie 493/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 493/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (6^4 ) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

 • Decret 57/2023, Președintele României

  Decretul nr. 57/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore

 • Lege 40/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore