• Ordin 76/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 76/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin

 • Rezoluție 315/2019, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.315(74) (adoptată la 17 mai 2019) Amendamente la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă și amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc)

 • Ordin 248/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 248/2021 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă și amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 • Hotărâre 446/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Institutului Național al Patrimoniului

 • Decret 321/2021, Președintele României

  Decretul nr. 321/2021 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Hotărâre 55/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 55/2021 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Florian Dorel Bodog, fost ministru al sănătății