• Regulament 8/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

 • Hotărâre 555/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la IPJ Cluj și DJI Cluj (UM 0603)”

 • Hotărâre 524/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2022 privind modificarea și completarea datelor de identificare și a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, ale bunurilor imobile înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Național de Istorie a României din București, precum și pentru înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Muzeului Național de Istorie a României din București

 • Hotărâre 554/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Cultural Român

 • Hotărâre 528/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2022 privind trecerea unei suprafețe de 5,76 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

 • Hotărâre 527/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din subordinea Academiei Române

 • Ordin 60/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 60/2022 pentru completarea art. 5 din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010

 • Ordin 57/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 57/2022 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluționare a cererilor pentru transferul autorizațiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură națională, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 47/2010