• Normă din 11.04.2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Normele privind autorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul din România, din 11.04.2024

 • Ordin 948/2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 948/2024 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul din România

 • Ordin 527/2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 527/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Nereju, Unitatea de Producție I Obștea Nereju, județul Vrancea

 • Ordin 512/2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 512/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Prahuda-Ghebari, Unitatea de Producție I Obștea Prahuda-Ghebari, județul Vrancea