• Anexă din 04.03.2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

    Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 527/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Nereju, Unitatea de Producție I Obștea Nereju, județul Vrancea, din 04.03.2024

  • Anexă din 04.03.2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

    Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 512/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Prahuda-Ghebari, Unitatea de Producție I Obștea Prahuda-Ghebari, județul Vrancea, din 04.03.2024