• Reglementare din 23.12.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, din 23.12.2020

 • Ordin 2224/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2

 • Ordin 4/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 4/2021 privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc

 • Decizie 798/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 798/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 607/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 607/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor

 • Decizie 388/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 388/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (3), ale art. 6 alin. (1) lit. e) și f), art. 8 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) și (2), art. 13-19 și art. 20-28 din Legea nr. 176/2010, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ