• Ordin 356/2024, Casa Națională de Pensii Publice – CNPP

  Ordinul nr. 356/2024 pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii

 • Ordin 863/2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 863/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030

 • Ordin 824/2024, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 824/2024 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug, precum și pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

 • Hotărâre 446/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2024 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, precum și aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est”

 • Hotărâre 439/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2024 privind înscrierea în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. M.F. 153448, a unei construcții care se dă în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poștale și valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153448, precum și trecerea acestora în administrarea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor