• Ordin 533/2021, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 533/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2

  • Ordin 456/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

    Ordinul nr. 456/2021 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

  • Ordin 532/2021, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 532/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen