• Act din 13.05.2024, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Dacismului Autonom Conservator, din 13.05.2024

 • Ordin 3755/2024, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3755/2024 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava din municipiul Suceava, județul Suceava

 • Ordin 1305/2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1305/2024 privind alocarea și actualizarea sumelor pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare

 • Hotărâre 471/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2024 privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar ale bunului imobil cu nr. M.F. 35036, înscris în domeniul public al statului, aflat în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Harghita, precum și trecerea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Hotărâre 470/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2024 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, și comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului MF 155798 la numărul MF 155797, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeași carte funciară

 • Hotărâre 468/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2024 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 104281 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția asigurare logistică integrată, ca urmare a reevaluării

 • Decret 850/2024, Președintele României

  Decretul nr. 850/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

 • Lege 132/2024, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

 • Decret 849/2024, Președintele României

  Decretul nr. 849/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

 • Lege 131/2024, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

 • Decret 847/2024, Președintele României

  Decretul nr. 847/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții „Anghel Saligny”

 • Lege 129/2024, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții „Anghel Saligny”

 • Decret 846/2024, Președintele României

  Decretul nr. 846/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

 • Lege 128/2024, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020