• Ordin 684/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 397/1.060/684/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „ROFERSPED” – S.A.

 • Ordin 1060/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 397/1.060/684/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „ROFERSPED” – S.A.

 • Ordin 397/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 397/1.060/684/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „ROFERSPED” – S.A.

 • Ordin 1000/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 55/527/1.000/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Ordin 527/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 55/527/1.000/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Ordin 55/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 55/527/1.000/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Hotărâre 578/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 • Notă din 28.04.2022, Guvernul României

  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, din 28.04.2022

 • Hotărâre 559/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem integrat de management în Sistemul de asigurări sociale de sănătate”

 • Decizie 73/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 73/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 847/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 847/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală