• Ordin 3718/2024, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3718/2024 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9 din municipiul București, sectorul 5

 • Ordin 3719/2024, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3719/2024 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Vasile Goldiș” Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara

 • Ordin 3722/2024, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3722/2024 privind ridicarea acreditării și intrarea în lichidare a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală „Dr. Bălin Alexandru” din municipiul Mediaș, județul Sibiu

 • Ordin 1299/2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1299/2024 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis destinate finanțării obiectivelor specifice OSR 2.2 – Promovarea energiei regenerabile conform Directivei (UE) 2018/2.001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia, OSR 4.5 – Asigurarea accesului egal la asistență medicală și promovarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenței medicale primare, și promovarea tranziției de la asistența instituțională la cea familială și comunitară, OSR 4.6 – Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială și OSI 6.3 – Consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale prin Programul Interreg VI-A România-Ungaria

 • Regulament 5/2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 5/2024 privind regimul și principiile aferente remunerării personalului și membrilor Consiliului în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară