• Ordin 55/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 55/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate și a anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

 • Raport 7013/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 7013/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Noua Românie, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 5354/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5354/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 4891/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 4891/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Uniunii Armenilor din România, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 4619/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 4619/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Uniunii Bulgare din Banat – România, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 2458/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 2458/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szanto Jeno, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 2023/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 2023/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tanczos Ferencz, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33154/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.154/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szasz Marton, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Decizie 501/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 501/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj ASIFORT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Ordin 529/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 529/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)