• Normă metodologică din 27.04.2022, Ministerul Sportului

  Normele metodologice privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate, din 27.04.2022

 • Ordin 359/2022, Ministerul Sportului

  Ordinul nr. 359/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate

 • Hotărâre 2/2022, Comisia Centrală de Rechiziții

  Hotărârea nr. 2/2022 pentru aprobarea Listei cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2022

 • Decizie 299/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Bosovici a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Neamț

 • Decizie 298/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Palade a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Neamț

 • Hotărâre 7/2022, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2022 privind vacantarea funcției de membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărâre 6/2022, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

 • Hotărâre 5/2022, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America

 • Hotărâre 4/2022, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa

 • Hotărâre 3/2022, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2021 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989

 • Hotărâre 2/2022, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO