• Rectificare din 16.01.2023, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.143/2022, din 16.01.2023

 • Ordin 604/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 604/2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug

 • Ordin 596/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

 • Ordin 19/2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 19/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, indicativ NP 133-2022, volumul III – Structuri hidroedilitare din beton armat și beton precomprimat”

 • Procedură din 27.12.2022, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare, din 27.12.2022

 • Ordin 5745/2022, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 5.745/C/2022 pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare

 • Ordin 1073/2022, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM

  Ordinul nr. 1073/2022 pentru modificarea și completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 11/2018

 • Hotărâre 17/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2023 privind trecerea unei părți din imobilul 3589, aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, constituită dintr-o amenajare la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului